На нашите клиенти предлагаме инсталиране на операционни системи Линукс, конфигуриране на свободен софтуер, верификация на платен софтуер и верификация на софтуер с лиценз за отворен код използвани в производството и складовото стопанство. Предлагаме изработка, поддръжка и защита на уеб страници, доставяне и настройка на смарт техника за домашна (Smart Home) и индустриална автоматизация.

 • iceq.eu_data1.gif
 • iceq.eu_data2.gif
 • iceq.eu_data3.gif
 • iceq.eu_data4.gif
 • iceq.eu_data5.gif
 • iceq.eu_data6.gif
 • iceq.eu_data7.gif
 • iceq.eu_data8.gif
 • iceq.eu_data9.gif
 • iceq.eu_data10.gif
 • iceq.eu_data11.gif
 • iceq.eu_data12.gif
 • iceq.eu_data13.gif
 • iceq.eu_data14.gif
 • iceq.eu_data15.gif
 • iceq.eu_data16.gif
 • iceq.eu_data17.gif
 • iceq.eu_data18.gif
 • iceq.eu_data19.gif
 • iceq.eu_data20.gif
 • iceq.eu_data21.gif
 • iceq.eu_data22.gif
 • iceq.eu_data23.gif
 • iceq.eu_data24.gif
 • iceq.eu_data25.gif
 • iceq.eu_data26.gif
 • iceq.eu_data27.gif


Валидиране на компютърни системи

Можем да дефинираме, организираме и изпълним целия процес на компютърното валидиране във фармацевтичното производство, съгласно стандартни оперативни процедури (SOP). Извършваното компютърно валидиране от нас е в съответствие с регулациите на GAMP, FDA, 21 CFR Part 11 и EudraLex - Volume 4 GMP guidelines, Anex 11, Computerised Systems. Изготвяме валидационен план VP, проектен план за качеството QPP, изпълняваме IQ, OQ, PQ протоколи с тестове и издаваме финален доклад QSR за валидиране.

Изготвянето на достатъчно добър план за валидиране или верификация се отразява пряко към качественото извършване на валидационния процес. Ние можем да дефинираме, организираме и изпълним целия процес. Нагледно демонстрираме едно сбито съдържание на план за компютърно валидиране:

 • Purpose and Scope of CSV

 • Organization, Roles and Responsibilities of the Qualification Team

 • Description of Project

 • Process Systems

 • Process Supporting Systems

 • Data Migration

 • Quality Risk Management Approach

 • Managing Changes

 • Maintenance Management

 • Alarm Management

 • Qualification Approach

  - Qualification Project Phases

  - Installation & Operational Qualification (IQ/OQ)

  - Performance Qualification (PQ)

 • Supplier Assessments

 • Attachments to Qualification Documents

 • Format of Qualification Protocols and Reports

 • Management of Qualification Documents

 • Reference Procedures

 • Qualification Project Summary Report (QSR)

 • Abbreviations

 • References

 • Appendices


Инсталиране и поддържане на Линукс и софтуер за защита

Освен, че в повечето си версии е безплатен за изтегляне и използване, Линукс дистрибуциите притежават висока ценност на отворения код в сравнение с повечето платени формати, което се обяснява с осигуряване на следното:

 • Достъпност
 • Прозрачност
 • Оперативна съвместимост
 • Гъвкавост
 • Сигурност
 • Свобода

Съобразно вашите нужди ние можем да подберем, инсталираме и конфигурираме подходяща Линукс дистрибуция, така че да имате пълна функционалност за работа в офиса, без да заплащате скъпи лицензи за операционни системи и годишни абонаменти за използване на текстообработващи, планообразуващи и чертожни програми. В същото време устройствата ви в локалната мрежа ще останат защитени и достатъчно сигурни за осигуряване непрекъснатост в процеса на работа.

Предлагаме наша програма с отворен код за инвентар, следене и контрол на паричните потоци във фирмата ви, която работи под Windows и Linux. Има възможност за автоматично попълване на бланки за заповеди, командировки, отпуски, ДМС и др. Премахва напълно досадното писане и попълване на бланки на ръка. Може да работи под OpenOffice и LibreOffice. Позволява пълна персонализация според вашите нужди.


Изработка на уеб страници и мобилни приложения

Можем да изработим, да защитим и поддържаме уеб страница за вашия блог или бизнес. В повечето случаи това става дистанционно след заявен план към вашия хостинг доставчик, а при нужда можем да инсталираме страницата ви на локален сървър във вашия офис. При заявка можем да ви консултираме или изработим мобилно приложение, специално разработено за вашите нужди и спрямо вашите изисквания.


Предоставяне на Умни решения за дома и офиса

За да осигурим оптимален комфорт на работното място и дома ние ще ви помогнем при избора на умни устройства за визуализация и контрол. Доставяме и настройваме компоненти за управление (ключове, контакти, термостати, умни лампи и т.н.) на уреди и оборудване от мобилния ви телефон, работещ с Android или iOS. С умните решения имате възможност да контролирате и наблюдавате дистанционно офиса, дома, хотела, работното място или склада. Освен това може да пускате и спирате осветлението, климатика, телевизора или кухненското оборудване. В повечето случаи не е нужно да сте свързани в локалната мрежа, за да се възползвате от всичко това. При специфични дейности или производства, за сигурност ние препоръчваме всичко това да става само и единствено през локалната мрежа. Така системата ще бъде изолирана от Интернет и опасността за пробиви и злонамерени действия в голяма степен се елиминира.